MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Komenského 301, Náchod

Novinky

Nezapomeňte taktéž sledovat náš kalendář akcí.

r

ZÁPIS 2020 - aktuální informace

Společné

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Zábava pro děti

Vzhledem k současné situaci, která nás všechny zasáhla (koronavirus) a pozastavila tak vzdělávání ve školce, Vám doporučujeme odkazy různých činností na zabavení dětí, kterým může být doma v tuto dobu dlouhá chvíle. Vše co vyrobíte, nakreslíte či vymyslíte si určitě schovejte a my potom Vaše dovednosti rádi vystavíme v naší MŠ.

Jsme s Vámi a těšíme se na Vás,
Kolektiv MŠ

Odkazy:
Deníky plné zábavných úkolů a luštění
Inspirace, návody a nápady pro rodiče, učitele a pro všechny, kteří rádi tvoří
Prima inspirace
Celosvětový katalog nápadů
Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání
Hry pro děti, omalovánky, pohádky

XVIII.Ročník výtvarné soutěže

Jako každý rok se naše děti z MŠ zapojily do výtv.soutěže „Školka plná dětí“. V rámci přehlídky se sešlo 3066 děts.výtv.prací z 292 mateřských, speciálních a základních uměleckých škol z celé ČR. V kategorii nejmladších dětí se na 1.MÍSTĚ se umístila holčička MISHELL ze třídy Berušek s obrázkem čerta. Všichni ji moc GRATULUJEME! Vzhledem k situaci, která nás všechny zasáhla nemohlo dojít k předání diplomu i ceny. Náhradní termín bude upřesněn. Velká gratulace od dětí i kolektivu MŠ. 😊

Omezení provozu MŠ

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 a informace Ministerstva školství k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol OMEZUJE S PLATNOSTÍ OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, NÁCHOD, KOMENSKÉHO 301 PROVOZ POUZE PRO DĚTI ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které nevykazuje známky infekčního onemocnění.

Koronavirus

Nové informace v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v ČR naleznete v článku města Náchoda a informačním letáku Ministerstva zdravotnictví ČR.

https://www.mestonachod.cz/urad/coronavirus/

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádná opatření. Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, kteří následně rozhodnou o karanténě.

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny na ZŠ jsou celý týden od 9/3 do 15/3 2020. Prosíme rodiče, pokud bude Vaše dítě doma, nezapomeňte si odhlásit obědy. Děkujeme

Masopust

V pátek 21.2.v MŠ během dopoledne se všichni děti zúčastní tancování, zpívání a vyprávění o „Masopustu a jeho tradicích“.

Minifestival

Minifestival proběhne 27. února v budově úřadu městyse Velké Poříčí – hlavní sál.

Program Minifestivalu je rozdělen do dvou částí: pro učitele od 9.30 do 17.00 hod. a pro veřejnost od 15.00 do 17.00 hod.

Zobrazit nástěnku