MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Novinky

Společné

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Plavání

V souvislosti s plaveckou výukou je třeba začít vést děti k samostatnosti v těchto úkonech: Umět se osprchovat (pod sprchou namočit celé tělo vodou, nebát se, že voda cáká na hlavu i na obličej- děti na sprchu nedostanou, stojí pod ní); umět si tělo namydlit sprch.gelem (dítě dostane na ruku kapku gelu, rozmydlí a umývá celé tělo-podpaží, břicho, hýždě, nohy apod.); potom pod sprchou smýt z rukou mydliny a poté pokračovat v oplachování celého těla (děti od mýdla plavčík nepustí do bazénu); umět si osušit tělo do své osušky (děvčata trénují sundávání sponek a gumiček) začít u hlavy-sušením vlasů a potom postupně až dolů k nohám; umět si zabalit plavky do osušky, dát do igelitové tašky a do batohu. 

Prosíme rodiče, aby dali dětem takový batoh, který bude dětem pohodlně sedět na zádech (upravit popruhy), dítě samo zvládne dát do batohu igelit.tašku s věcmi a batoh bez problémů dokáže otevřít i zavřít. Dítě musí poznat své věci a rychle se oblékat, včetně umět si obstarat boty a bundu. Plavání začne v úterý 15.11.2022 a pokračovat každé další úterý. Děkujeme a těšíme se.

Barevný listopad

Zaměříme se na charakteristiku podzimního počasí, povídání si o správném oblékání vzhledem k počasí, jak se přichystat na zimní období, učit se vnímat přírodu a sledovat přenádherné barvy podzimu. Pokračovat v upevňování názvů listnatých stromů-barevnost, tvar, velikost, rozdílnost listů i plodů, poznávat jehličnaté stromy a jejich rozdílnost, vědět, které stromy na zimu opadávají. Seznámit děti blíže s ekosystémem les, s ptáky-co na zimu odlétají, se zvířaty, které v lese žijí a hovořit o tom, jak jim před zimou můžeme pomoci. Nadále v přírodě vyhledávat další znaky podzimu, pozorovat proudění vzduchu-pouštění draka, vlaštovek, v jakou stranu vítr fouká- pouštění javor.vrtulek (nažek). Seznámíme se s jednotlivými svátky v tomto měsíci /Dušičky-proč se slaví svátek zesnulých, Svatý Martin…/ a podnikneme krátké výletů za zvířátky. Budeme prohlubovat poznatky z bezpečnosti, procvičovat pojmy vpravo a vlevo apod.

 

Bramborový týden

V pondělí 10.10. si děti přinesou 1 velkou bramboru (omytou a podepsanou v sáčku- na výtv.čin.) a ve čtvrtek 13.10. si děti přinesou 1 bramboru omytou, osušenou velikosti dětské pěsti zabalenou v alobalu. V pátek 14.10. budeme dopoledne opékat na ŠZ.

Projektový den

Ve středu 12.10.2022 během dopoledne v MŠ se předškolní děti zúčastní projektového dne „Stavitel města“ – vzdělávací program zaměřený na rozvoj technických a logistických schopností dětí. Projekt povede  Ing.M.Čáslavská ve spolupráci s učitelkami ze třídy Sluníček. Přiveďte děti nejpozději do 7:50h. Děkujeme.

Říjen v kalendáři

Pokračování v pozorování změn v přírodě, které přináší podzim. Upevňovat a rozšiřovat poznatky o ovoci, o zelenině /sklizeň ovoce, zeleniny-uchování, zpracování, úprava, příprava zahrady na zimu/, znát význam zeleniny pro zdraví lidí, co se pěstuje a sklízí na poli, v zahradě, znát technické přístroje, které napomáhají zemědělcům, sledovat podzimní počasí, chránit živou i neživou přírodu, pokračovat v poznávání listnatých stromů i keřů a ve sběru přírodnin /kaštany, žaludy, jeřabiny apod. Také děti okrajově seznámíme s lidovým svátkem –Halloween, který se slaví na konci října. Pěkný měsíc přejí Andrea a Iveta

Už jsem předškolák

Doporučení, co má zvládat předškolák:

  1. Po dítěti vyžadujeme přesnou správnou výslovnost, vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo, vyžadujeme, aby reagovalo na zadaný úkol
  2. Zvykáme je na to, aby dohrálo započatou hru nebo dokončilo práci, vedeme je k tomu, aby uklidilo hračky, také po jídle své nádobí a příbory.
  3. UčVedeme je k tomu, aby si při hře či procházce všímalo zvířat a květin a aby se naučilo pozorovat změny kolem sebe.
  4. Učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat, navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát.
  5. Učíme je poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovkami, stříhat z papíru, ptáme se, co dělal(a) ve školce.
  6. Naučíme je vlastní jméno a příjmení a adresu, kde bydlí. Stejně jako jména rodičů a sourozenců, naučíme je samo se obléknout, převléknout a zavázat si tkaničky u bot.

Přišlo září

Vážení rodiče, milé děti,

vítáme Vás v novém školním roce 2022/23 a těšíme se, že spolu zažijeme spoustu nových zážitků. Budeme si hledat nové kamarády a seznámíme se s pravidly chování v naší třídě. Při vycházkách budeme pozorovat změny v přírodě a okolí naší mateřské školy. Určitě si najdeme čas na čtení pohádek, vyprávění a další aktivity. Moc se na vás těšíme, Iveta a Andrea

Loučení

Krásné slunné poklidné léto, hodně zážitků, pevné zdraví i štěstí, šťastný návrat z dovolených a usměvavý nástup do 1. třídy přejí Andrea a Iveta.

Školní výlet

Výlet se uskuteční ve čtvrtek 2.6.2022. Předběžně vybíráme 200,-Kč. Sraz v šatně v 7:00 hodin. S sebou do batohu: 1 sušenku, 2x pití (v pet láhvi s netekoucím víčkem), pláštěnku. Ve školce do batohu přidáme 2x svačinu + obědový balíček. Návrat ve 14,30h. k MŠ, kde si děti vyzvednete. Děkujeme a těšíme se.

Červen letní

Nastal červen – konec školního roku, který nám přinese mnoho zábavy a radosti. Sportovními hrami, soutěžemi třeba i výletem oslavíme svátek dětí. Povíme si o planetě, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Budeme pozorovat řeku-vodu, která nás obklopuje, seznámíme se s nebezpečím, které nás může v létě u vody potkat. Pojedeme na školní výlet vlakem do Broumova, také podnikneme pár menších výletů v okolí našeho města, abychom ho lépe poznali. V souvislosti s výletem si povíme o možných nebezpečích, která nám hrozí jak v přírodě, tak i jízdou vlakem. Rozloučíme se s předškoláky „Pasováním na školáka“ na ŠZ. Letní období nám umožní veškerou činnost přenášet do přírody, a tak budeme mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti a dalších dovedností. Budeme si užívat sluníčka. Krásné léto, pěknou dovolenou přeje Andrea a Iveta 😊