Doporučení, co má zvládat předškolák:

  1. Po dítěti vyžadujeme přesnou správnou výslovnost, vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo, vyžadujeme, aby reagovalo na zadaný úkol
  2. Zvykáme je na to, aby dohrálo započatou hru nebo dokončilo práci, vedeme je k tomu, aby uklidilo hračky, také po jídle své nádobí a příbory.
  3. UčVedeme je k tomu, aby si při hře či procházce všímalo zvířat a květin a aby se naučilo pozorovat změny kolem sebe.
  4. Učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat, navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát.
  5. Učíme je poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovkami, stříhat z papíru, ptáme se, co dělal(a) ve školce.
  6. Naučíme je vlastní jméno a příjmení a adresu, kde bydlí. Stejně jako jména rodičů a sourozenců, naučíme je samo se obléknout, převléknout a zavázat si tkaničky u bot.