Příroda na podzim kouzelně čaruje nejen s barvami, ale především s plody, které nám dává, např. různé druhy zeleniny, hub, ovoce a mnoho dalších. Listy se nám postupně zbarvují a můžeme z nich vyrábět nádherné výrobky. Nelze opomenout ani přírodniny z lesa (kaštany, žaludy, bukvice atd.), které jsou vhodné nejen na vyrábění, ale také pro zvířátka. Všem těmto krásným plodům, zvěři, změnám počasí a dalším tématům se budeme věnovat celý říjen. Samozřejmě také nebudeme zapomínat na slušné chování, které je každodenní rutinou.