MŠ Komenského Náchod

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301

Novinky

Společné

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Květen, lásky čas.

V tomto krásném jarním měsíci budeme upevňovat nejen vztah k přírodě, ale i k sobě navzájem. Nezapomeneme na naše maminky, kterým připravíme 12.5. oslavu jejich svátku. Nadále budeme pomáhat novým kamarádům se začleněním do našeho kolektivu. V MŠ proběhnou v tomto měsíci různé akce, o kterých vás budeme včas informovat.

Hodně lásky a pohody přejí Dana a Lenka

Barevný Duben

V dubnu se již všichni těšíme na více sluníčka a s tím spojené změny přírody. Určitě si budeme povídat o zvířátkách a jejich mláďatech, která se na jaře rodí. Oslavíme Velikonoce, seznámíme se s tradicemi, které tento významný svátek doprovází. Na konci měsíce se budeme těšit na „pálení čarodějnic“ na školní zahradě. Pěkné slunečné dny přeji Dana a Lenka

 

Březen a začíná jaro.

V prvním jarním měsíci budeme klást důraz na poznání lidského těla a jeho fungování. Součástí výuky bude poznání pěti základních smyslů, jejich využívání a funkci. Souběžně se zaměříme na ochranu zdraví a dodržování hygieny. Na vycházkách budeme pozorovat změny přírody, ukážeme si první kytičky, které na jaře vykvétají. Ke konci měsíce se rozloučíme se zimním obdobím vynášením Moreny.

Pěkné jarní pozdravení od Dany a Lenky.

Únor bílý

Paní zimě se pomalu blíží konec její vlády a proto využijeme zimní počasí k hrátkám a sportům na sněhu. Napodobíme některé naše sportovce na OH a budeme jim držet palce, k získání některých z medailí. Ke konci února si uspořádáme ve třídě karneval, na který se děti vždy velice těší. Připomeneme si i význam Masopustu.

Těšíme se na společně prožité dny. Dana a Lenka

Nový rok- 2022

Dovolujeme si vás pozdravit v novém roce a popřát hodně zdraví a pohody při naši další spolupráci. Na začátku roku nás navštíví Tři králové, kteří nám připomenou tradici tohoto svátku. Opět zavítáme do přírody, kde budeme pozorovat život ptáčků a lesních zvířátek. Když nám bude přát počasí, určitě si rádi zajezdíme na lopatách a budeme si užívat zimních radovánek.

Pěkný leden přejí Dana a Lenka

Prosinec, zima už je tu.

Konečně k nám zavítal jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, na který se určitě všichni těšíme. Příští týden 6.12. k nám přijde „Mikuláš s Čertem“ a snad nám přinesou i kousek vánoční atmosféry. Dále se budeme starat o ptáčky, kterým sypeme pravidelně potravu do krmítka. Pokud vydrží i sněhová nadílka, určitě využijeme příležitost k zimním radovánkám a pak už budeme vyhlížet vánoční svátky s nadílkou od Ježíška.

Pěkné Vánoce a hodně zdraví do nového roku vám přejí

Dana a Lenka

Listopad, lísteček mi na dlaň spad.

Na začátku měsíce uctíme svátek zesnulých „Dušičky“ a vysvětlíme si tradici tohoto významného dne. Na vycházkách budeme pozorovat změny počasí a sledovat barevnost podzimu. Současně si povíme o přípravách zvířátek na zimní období a co je pro ně důležité.11. listopadu se budeme těšit na příjezd sv. Martina, který nám možná přiveze i první sněhovou nadílku ( uvidíme :-)). Krásný podzim přejí Dana a Lenka

 

Říjen-přichází podzim

V podzimních dnech budeme více pečovat o své zdraví. Dopřejeme si hodně vitamínů z ovoce a zeleniny, které se v tomto období právě sklízí. Nezapomeneme ani na zvířátka, pro které budeme sbírat kaštany a žaludy, které se pak odvezou do hájovny. Zaměříme se na prohlubování hygienických návyků pro ochranu zdraví nás všech. Pokud nám zafouká vítr, rádi ho využijeme na pouštění draků.

Pohodový podzim přejí Dana a Lenka

Třída plná kamarádů.

„Sešli jsme se tady znova, čeká nás tu parta nová. Máme se tu všichni rádi, jsme tu dobří kamarádi.“

Budeme se seznamovat s prostředím třídy, se jmény kamarádů a adaptovat se na organizaci v MŠ. Vytvoříme si pravidla společného soužití a zaměříme se na dodržování hygienických návyků. Při vycházkách do přírody si budeme povídat o změnách, které se v tomto ročním období dějí. Těšíme se na spolupráci Dana a Lenka

Červen sluníčkový

Čeká nás poslední měsíc před prázdninami a hned začátek měsíce patří dětem – oslavují (MDD). Určitě dětem přichystáme nějaké překvapení a budeme si o SVÁTKU DĚTÍ, O ZEMI, O SVĚTADÍLECH … povídat, tvořit, zpívat, číst apod. Také se zaměříme na zvířátka ze zoo jako poslední téma. Pokud nám bude počasí přát, a my tomu věříme 🌞, tak budeme podnikat výlety do okolí, poznávat jarní přírodu, užívat si posledního společného soužití v Beruškách, které zakončíme vzájemným loučením s překvapením. (Bližší informace ústně). Doufáme, že bude sluníčko, a že si ten poslední měsíc naplno užijeme. Pěkné dny přejí Lenička s Ivetkou.