Zaměříme se na poznávání typických znaků „Babího léta“, kam patří poznávání přírody – poznávání hub jedlých i nejedlých, poznávání podzimního ovoce i ovocných stromů v zahradách, umět ovoce správně pojmenovat, zaměřit se na rozdíly a na vývoj plodu /od pecky až k plodu/, vědět o významu ovoce pro člověka, jak ovlivňuje jeho zdraví, co vše můžeme s ovocem udělat a proč, rozvíjet u dětí smyslové vnímání, řečové schopnosti a dovednosti. Také se zaměříme na to, jak se připravují zvířátka na zimu, co pro ně můžeme udělat a nezapomínat na základní pravidla slušného chování v přírodě.

Pěkný podzim přejí Andrea a Iveta 🙂