…jmenuje se leden, studený je, také bílý, přikrývá se ledem. Budeme si povídat o zimním počasí, o vhodném oblečení, které bychom měli nosit, abychom předešli onemocnění. Seznámíme se také s Kašparem, Melicharem, Baltazarem a naučíme se písničku „My tři králové“. Dále se pokusíme zorientovat v jednotlivých měsících a pojmenovat specifické znaky pro příslušné roční období, ve kterém se měsíce nacházejí. Alespoň během vyprávění vzpomeneme na zvířátka v lese, nasypeme ptáčkům ve školní zahradě zobání a budeme je sledovat, jak si na něm v krmítku pochutnávají.

Přejeme Vám v novém roce 2021 hlavně pevné zdraví a potřebnou pozitivní náladu.