Minifestival proběhne 27. února v budově úřadu městyse Velké Poříčí – hlavní sál.

Program Minifestivalu je rozdělen do dvou částí: pro učitele od 9.30 do 17.00 hod. a pro veřejnost od 15.00 do 17.00 hod.

Zobrazit nástěnku