Zaměříme se na charakteristiku podzimního počasí, povídání si o správném oblékání vzhledem k počasí, jak se přichystat na zimní období, učit se vnímat přírodu a sledovat přenádherné barvy podzimu. Upevnit si názvy listnatých stromů-barevnost, tvar, velikost, rozdílnost listů i plodů. Seznámit děti s ptáky-co na zimu odlétají, se zvířaty, které v lese žijí a hovořit o tom, jak jim před zimou můžeme pomoci. Seznámíme se s jednotlivými svátky v tomto měsíci /Dušičky-proč se slaví svátek zesnulých a Svatý Martin. Budeme také prohlubovat poznatky z bezpečnosti- chůze ve dvojicích, správné přecházení apod.