Rok zahájíme příchodem mudrců z Výhodu – Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří obdarovali narozeného Ježíška a společně si s nimi zazpíváme píseň.Věnovat se budeme pohádkám, probudíme u dětí cit pro dobro x zlo a vyjádříme to v kresbě postav z pohádek. Také si zahrajeme pohádku „O 12 měsíčkách“, která nastíní dětem 12 měsíců v roce, který měsíc vládne jako první, čím se od sebe liší a který vládne poslední. V posledním měsíci Ježíšek naděluje, a proto v souvislosti s pohádkami se zaměříme i na hračky, které děti našly pod stromečkem, který dárek je nejvíce potěšil, z čeho měly největší radost a co dostali další členové rodiny. Nesmíme ani opomenout charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu, ledu , změny v počasí, jak přežívají zimu ptáci a  lesní zvířata, zda poznáme jejich stopy, v čem se liší apod. Rozhovor o zimních sportech- jaké známe, které jsme již zkusili, proč sportujeme atd. Povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých.

Přejeme Všem vykročení správnou nohou a bezstarostný rok 2020. Lenička a Ivetka 😊