Na začátku měsíce si budeme povídat o rodině, maminkách a kdo všechno může do rodiny patřit. Na delších vycházkách budeme pozorovat přírodu, pojmenovávat rostlinky, květiny, stromy jehličnaté, listnaté, ovocné. Připomeneme si význam data 8.5. a ohňostroj. 15.5. dopoledne se budeme fotit na třídní foto – dejte dětem vhodné oblečení. 16.5. půjdeme s předškoláčky na pohádku na Kramolnu, 21.5. zase s předškoláčky na pohádku „Námořnická“ do ZUŠ.