Informace pro zákonné zástupce dětí:

  • pobyt dětí v MŠ je bez roušek
  • děti vybavit jednou čistou rouškou zabalenou v sáčku (uložit v šatně k náhradnímu oblečení)
  • v případě znemožnění osobní přítomnosti dětí v MŠ (karanténa, mimořádná opatření) nastane „distanční vzdělávání“, týká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání
  • MŠ dodržuje zásady osobní a provozní hygieny, hygienická pravidla a standard úklidu
  • ŠJ dodržuje zásady správné výrobní a hygienické praxe, základní hygienická pravidla

Hygienická a protiepidemická pravidla od 1. 9. 2020 pro osoby vstupující do budovy MŠ:

  • do budovy školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • po vstupu do budovy si každá osoba vydezinfikuje ruce
  • dítě přivede a vyzvedne „jedna“ osoba (omezení pohybu většího počtu osob ve škole)
  • nevstupovat do třídy, vyčkat příchodu paní učitelky u dveří do třídy
  • v areálu školy (budova, zahrada) se osoby pohybují na nezbytně nutnou dobu