Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky: Andrea Kubová, Danuše Petrová

Nástěnka třídy

Listopad 2017

31/10/2017

Listopad ve třídě Sluníček.

Na začátku tohoto měsíce uctíme Památku zesnulých - Dušičky (2.11.). V průběhu listopadu budeme pozorovat pozvolný přechod podzimu do zimy jako například, příjezd sv. Martina (11.11.), ukládání přírody k zimnímu spánku, změny počasí apod.

8. a 9.11. bude v MŠ probíhat focení dětí, 14.11. zahájíme plavecký kurz. Naše třída bude nacvičovat Vánoční program pro vystoupení na zámku v Novém Městě nad Metují, který se bude konat v pátek 8.12.

Hodně pohody přejí Dana a Andrea

 

 

Říjen 2017

28/9/2017

V měsíci říjnu budeme pozorovat podzimní přírodu, sklizeň úrody na zahrádkách, barevné listy na stromech a změny počasí => je nutné, aby děti měly ve školce pláštěnku a gumáky !!! Povíme si také, jak je důležité jíst ovoce a zeleninu, abychom měli dostatek vitamínů a chránili se před nemocemi. Zároveň si připomínáme správné hygienické návyky. Týden od 9.10 - 13.10. nazveme "Bramborovým týdnem", kde se dozvíme informace o naší základní zelenině a za příznivého počasí si ji opečeme na naší školní zahradě.

Hodně zdraví všem, přeje Dana a Andrea 

Září 2017

31/8/2017

Vítáme Vás v novém školním roce ve Sluníčkové třídě. Po vzájemném představení se budeme tvořit pravidla chování v kolektivu, vytvářet kamarádské vztahy mezi dětmi, seznamovat se s režimem dne, zvládnout zapojit se do společných činností a her. Následovat budou vzdělávací činnosti k tématům: "Ovoce a zelenina", "Znaky podzimu". Úspěšný školní rok Vám přejí paní učitelky Andrea a Dana.

Fotografie

22/6/2017

Vážení rodiče, máte-li zájem o fotografie ze školního roku 2016-2017, přineste mi "Flashku" do úterý 27. 6. 2017, fotografie Vám na ni uložím. P. učitelka Andrea K.

Červen 2017

30/5/2017

První červnový den bude patřit dětem. Mezinárodní den dětí oslavíme s pomocí veselých her, soutěží a tance. Ve vzdělávání se zaměříme na cestování - kam, proč, jak, apod; na památky v blízkém okolí i ve veliké dálce. "Školáky" čeká pasování. Celou třídu loučení s uplynulým školním rokem a těšení se na prázdniny.

Květen 2017

1/5/2017

Měsíc květen = měsíc lásky - začneme tématem "Rodina". Vzdělávací cíl: upevňovat vztahy dětí ke svým rodičům, prarodičům, k širšímu příbuzenstvu, uvědomovat si úctu k nim, k jejich věku; funkce, uspořádání rodiny; povinnosti členů rodiny; apod. Druhou květnovou neděli se slaví Den matek. Společně s dětmi připravíme maminkám "překvapení". :-) Dále nás čeká celoškolní projekt na téma "Čas". Těšíme se na výtvarná díla, která rodiče s dětmi vytvoří a donesou do mateřské školy. Opět z nich bude krásná výstava ve vestibulu MŠ.

Akce: 4. 5. 2017 - pěší výlet na Kramolnu, kde nám děti z místní MŠ zahrají pohádku (bližší info v MŠ), 18. 5. 2017 - kino - pásmo pohádek-15Kč,      22. 5. 2017 - vzdělávací akce na pozemku ZŠ Komenského (bližší info v MŠ těsně před konáním akce).

                      

Změna

21/4/2017

Pozor změna! Čarodějnický rej bude ve čtvrtek 27. 4. 2017. 

Duben 2017

14/4/2017

Měsíc "duben" začne vzdělávacím tématem Ten dělá to a ten zas tohle. Další témata: Zápis do 1. třídy, Velikonoce, Záchranáři /18.4. exkurze u RZZS, 20.4. exkurze u hasičů/. Měsíc zakončíme tradičně Čarodějnicemi /připravte dětem čarodějný kostým na 28.4./. Individuálně se zaměříme na přípravu k zápisu /geometrické tvary, popis obrázku, kresba, přednes básně, zpěv písní, předmatematické schopnosti, .../.

Krásné Velikonoční svátky přejí p. učitelky Andrea a Klára.

Březen 2017

28/2/2017

V měsíci březnu začneme tématem "Povolání, řemesla". U každého vzdělávacího tématu začínáme zjišťováním znalostí dětí a poté jejich znalosti prohlubujeme, výtvarně tvoříme, zpíváme, cvičíme, atd. Březen = Měsíc knihy, takže téma "Kniha - studnice moudrosti", bude dalším vzdělávácím tématem. V nynější době je spíše používán pojem "Týden knihoven". I my se vydáme na exkurzi do náchodské knihovny /13. 3./. "Jaro ťuká na dveře, kdopak mu je otevře?" - "MY, Sluníčkááá". Začneme tradicí "Vynášení Moreny", poté prohloubíme znalosti o znacích jara, o počasí a o jarních květinách.

V úterý 7. 3. 2017 navštívíme ZŠ Drtinovo náměstí, Náchod. Přijít do MŠ nejpozději v 8:15 hodin. Ráno pojedeme městskou autobusovou dopravou, zpět půjdeme pěšky. Vybíráme 5 Kč za bus.

Ve čtvrtek 9. 3. 2017 děti čeká v MŠ divadelní představení "O statečné Hildě a pyšném Hakonovi". Přijít do MŠ nejpozději v 8:15 hodin. Vybíráme 28Kč.

Exkurze

27/2/2017

V úterý 28. 2. 2017 jdeme na exkurzi do ZŠ Komenského. V MŠ být do 8. hodin.

Únor 2017

31/1/2017

"Ve zdravém těle, zdravý duch". V měsíci únoru se inspirujeme tímto úslovím a vzdělávací témata budou o lidském těle /kosti, svaly, vnitřní orgány, ústní dutina, smysly, apod./, o zdravém životním stylu /psychohygiena - zdravá výživa, správné dýchání, odpočinek, pohyb, relaxace, spánek/, o nemocích a úrazech. Individuálně se zaměříme na: správné návyky při kreslení /držení tužky, postavení ruky, uvolnění ruky, tlak na podložku, plynulost tahů/; obohacování slovní zásoby; mluvit ve větách, souvětích, užívat oční kontakt; zrakové vnímání; sluchové vnímání; umět spolupracovat, mít smysl pro povinnost, projevovat samostatnost; umět správně stolovat, chovat se dle pravidel společenského chování.

Leden 17

2/1/2017

Vítáme Vás v novém roce a přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů. 

Na začátku tohoto měsíce si pohovoříme o legendě Tří králů. V dalších lednových dnech probereme život zvěře v zimě. A bude-li sněhová nadilka, zaměříme se na zimní sporty a radovánky. Individuálně budeme procvičovat plynulost řeči, interpretaci pohádky, příběhu; sluchová analýza a syntéza; vnímání času; vnímání prostoru - vpravo, vlevo na vlastním těle, v prostoru; grafomotorické činnosti, rozvoj jemné i hrubé motoriky.

 

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Kontaktní informace

ADRESA
Mateřská škola,
Náchod,
Komenského 301
IČO: 70996431

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alena Dušánková
Tel: 491 420 301
E-mail: info@mskomenskeho.cz

Získaný grant

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

investice do rozvoje vzdělávání - logo