Sluníčka

V této třídě se předškolní děti připravují na vzdělávání v základní škole. Vzdělávání probíhá dopoledne hravou formou a charakteristikou je vzbuzení zájmu dětí o učení. Snažíme se podporovat v dětech dovednosti, které předcházející čtení a psaní, předmatematické a číselné představy, komunikační a grafické dovednosti. Nezapomínáme také na rozvíjení dětského světa fantazie a tvořivosti. Během školního roku s dětmi uskutečníme krátké výlety po okolí.

Učitelky: Andrea Kubová, Danuše Petrová

Nástěnka třídy

Květen u Sluníček

3/5/2018

Zúčastníme se projektu MŠ "Včela", kde budeme hovořit o důležitosti včel v přírodě. Budeme si povídat o rodině, profesích rodičů a oslavíme "Svátek matek" 10.5. Začátkem měsíce půjdeme na koncert do ZUŠ, aby děti poznaly jaké obory se zde vyučují a následně se zúčastníme akce "Pojďte s námi za zv

[...] Číst více

Duben, ještě tam budem

2/4/2018

Naše témata na duben budou zaměřena na povídání o zvířátkách a jejich způsobu života, charakteristických znacích a rodících se mláďatech. Budeme pozorovat změny počasí a jeho vliv na přírodu, první jarní květiny a vše co s jarem souvisí. Současně se budeme připravovat na zápis do ZŠ a měsíc duben

[...] Číst více

Březen, za kamna vlezem

5/3/2018

V tomto měsíci se zatím pereme s mrazivým počasím, ale už se všichni těšíme na příchod jara. Budeme dále prohlubovat znalosti o našem těle, jeho fungování a prevenci proti nemocem. Současně se přípravíme na "jarní tvoření s rodiči", které bude zaměřeno na oslavu velikonočních tradic. Vynesením Mo

[...] Číst více

Únor - zima pokračuje

31/1/2018

V únoru se zabýváme rozšiřováním vědomostí o zimní přírodě a zároveň si povíme některé zajímavosti o životě ptáků a lesních zvířat. Upevníme si hygienické návyky, abychom ochránili naše zdraví před nemocemi, které se vyskytují převážně v zimním období. Postupně se budeme seznamovat s částmi lidsk

[...] Číst více

Nový rok 2018

3/1/2018

Vítáme vás v novém roce a přejeme hodně štěstí, pohody a zdraví. Začátkem ledna oslavíme příchod tří králů a osvětlíme význam tohoto svátku. Druhý týden v lednu pokračujeme v plavecké výuce a dále se budeme věnovat poznávání zimní přírody. 

[...] Číst více

Vánoce za dveřmi

30/11/2017

V naší třídě si připomeneme tradice vánočního období, které je spojeno s návštěvou Mikuláše, začátku adventu a uvítání nového roku. Vánočním duchem se bude prolínat naše společná činnost se zaměřením na tradice, koledy a zvyky, které k svátkům patří. Naše třída bude učinkovat na předvánočním vyst

[...] Číst více

Listopad 2017

31/10/2017

Na začátku tohoto měsíce uctíme Památku zesnulých - Dušičky (2.11.). V průběhu listopadu budeme pozorovat pozvolný přechod podzimu do zimy jako například, příjezd sv. Martina (11.11.), ukládání přírody k zimnímu spánku, změny počasí apod.

8. a 9.11. bude v MŠ probíhat focení dětí, 14.11.

[...] Číst více

Říjen 2017

28/9/2017

V měsíci říjnu budeme pozorovat podzimní přírodu, sklizeň úrody na zahrádkách, barevné listy na stromech a změny počasí => je nutné, aby děti měly ve školce pláštěnku a gumáky !!! Povíme si také, jak je důležité jíst ovoce a zeleninu, abychom měli dostatek vitamínů a

[...] Číst více

Září 2017

31/8/2017

Vítáme Vás v novém školním roce ve Sluníčkové třídě. Po vzájemném představení se budeme tvořit pravidla chování v kolektivu, vytvářet kamarádské vztahy mezi dětmi, seznamovat se s režimem dne, zvládnout zapojit se do společných činností a her. Následovat budou vzdělávací činnosti k tématům: "Ovoce a zelenina", "Znaky podzimu". Úspěšný školní rok Vám přejí paní učitelky Andrea a Dana.

Fotografie

22/6/2017

Vážení rodiče, máte-li zájem o fotografie ze školního roku 2016-2017, přineste mi "Flashku" do úterý 27. 6. 2017, fotografie Vám na ni uložím. P. učitelka Andrea K.

Červen 2017

30/5/2017

První červnový den bude patřit dětem. Mezinárodní den dětí oslavíme s pomocí veselých her, soutěží a tance. Ve vzdělávání se zaměříme na cestování - kam, proč, jak, apod; na památky v blízkém okolí i ve veliké dálce. "Školáky" čeká pasování. Celou třídu loučení s uplynulým školním rokem a těšení se na prázdniny.

Květen 2017

1/5/2017

Měsíc květen = měsíc lásky - začneme tématem "Rodina". Vzdělávací cíl: upevňovat vztahy dětí ke svým rodičům, prarodičům, k širšímu příbuzenstvu, uvědomovat si úctu k nim, k jejich věku; funkce, uspořádání rodiny; povinnosti členů rodiny; apod. Druhou květnovou neděli se slaví Den matek. Společně

[...] Číst více

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Kontaktní informace

ADRESA
Mateřská škola,
Náchod,
Komenského 301
IČO: 70996431

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alena Dušánková
Tel: 491 420 301
E-mail: info@mskomenskeho.cz

Získaný grant

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

investice do rozvoje vzdělávání - logo