Pusinky

Tuto třídu navštěvuje 13 dětí a je určena dětem s vadami řeči na doporučení klinického logopeda a speciálního pedagogického centra. Navštěvují naši MŠ dle potřeby a domluvy. Do této třídy jsou převážně zařazeny děti, které navštěvují MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ, ale i mladší dle závažnosti.

Učitelky:  Bc. Jana Janušová, Mgr. Renata Košťálová
Asistentka pedagoga: K.Špátová
Školní asistentka: I.Čadová

Nástěnka třídy

Listopad 2017 v Pusinkách

30/10/2017

V listopadu si připomínáme mnoho svátků a tradic. První týden bude ve znamení Památky zesnulých (neboli Dušičky), další týden si budeme vyprávět o zvycích a tradicích příchodu sv. Martina. Celý měsíc budeme pozorovat, jak listopad mění barvu listí, připravovat se se zvířátky na příchod zimy a budeme pouštět draky. 8. a 9. listopadu bude probíhat focení, od 14.11. od 7 hod. budeme chodit plavat.

Říjen 2017 v Pusinkách

8/10/2017

Od pondělí­ 09.10. do 13.10. bude opět oblí­bený "Bramborový týden". Proto v den opékání­ brambor (bude upřesněn dle počasí­) dejte dětem do školky dvě umyté brambory ( jednu zabalenou do alobalu) velké asi jako dětská pěst. Větší­ se v popelu nepropečou. Také chceme chodit pouštět draka na Homolku, bude-li větrno. Chceme s dětmi upevňˆovat a rozšiřovat poznatky o ovoci, o zelenině, učit je znát význam ovoce i zeleniny pro zdraví­ lidí­, co se pěstuje a sklízí­ na poli. S dětmi budeme sledovat podzimní­ počasí­ a změny v přírodě, budeme poznávat listnaté stromy a sbírat plody využitelné pro další­ práci ve školce nebo jako krmení­ pro lesní­ zvěř. Od čtvrtka 26.10. děti i rodiče jistě využijí­ podzimní­ch prázdnin k další­mu poznávání­ přírody a naší­ vlasti.

 

 

Září 2017 v Pusinkách

4/9/2017

Po prázdninách  Vás znovu vítáme ve třídě Pusinek. Čeká nás rok plný her, radostí, společného tvoření a také se toho hodně naučíme. Seznámíme se s novými kamarády a přivítáme své stávající, vytvoříme si vlastní pravidla, projdeme si celou školku a poznáme všechny zaměstnance. Nejdůležitějším bude naše bezpečné počínání v MŠ i mimo ni. Dále dodržování chování mezi sebou, v hygieně, stolování, úklidu... Osvojíme si správné návyky v pohybu mluvidel, které budeme v dalších měsících rozvíjet a upevňovat. Spolupracovat s námi budou a na všechny se těší asistentka pedagoga Katka Špátová, školní asistentka Ivona Čadová a učitelky Renata a Jana.

Červen 2017 v Pusinkách

31/5/2017

V červnu budeme pokračovat v poznávání a pozorování přírody. Budeme hodně chodit na pěší výlety, 1.6. si s dětmi užijeme Den dětí při společných hrách na procházce. Celý měsíc se budeme připravovat na prázdniny a cestování. Budeme se loučit se "školáky" (21.06. dopoledne proběhne Pasování školáků). Čeká nás spousta akcí a děti si tento měsíc opravdu užijí. Na konci měsíce půjdeme s dětmi na pohár do cukrárny. Přejeme Vám všem krásné letní prázdniny a spoustu příjemných zážitků.

Květen 2017 v Pusinkách

2/5/2017

V květnu nás čeká jeden ze svátků s dlouhou tradicí - Svátek matek. Při příležitosti tohoto svátku si budeme povídat o rodině, jakou má kdo práci a co kdo dělá doma. Budeme se učit o mláďatech zvířat a budeme je i v přírodě vyhledávat. Letošním projektem pro měsíc květen je projekt s názvem Čas. S dětmi budeme hledat informace o všem, co se týká běhu času, střídání dnů i nocí, ročních období. Podíváme se na to, jak se čas měřil a měří, budeme hledat, kde jsou všude hodiny a  proč vůbec čas měříme. A pokud nám to počasí dovolí, budeme podnikat i kratší výlety do okolí Náchoda. Jako zpestření měsíce nás čeká 18.05. návštěva kina s pásmem pohádek.

Duben 2017 v Pusinkách

2/4/2017

V dubnu už naplno začne jaro a my si o něm budeme povídat. Nejdříve si zopakujeme mláďátka našich zvířátek, řekneme si, co začíná růst a kvést. 4. dubna bude u nás v Pusinkách velikonoční zdobení. Další týden jsou letos již Velikonoce a my si budeme připomínat zvyky a tradice těchto svátků. Od 13. dubna jsou Velikonoční prázdniny a do školy se vrátíme zase až v úterý 18. dubna. Nezapomeneme, že duben je také Měsíc bezpečnosti. 19.dubna se půjdeme podívat na práci Záchranné služby do Náchoda. V pátek 21.4. se zúčastníme programu pro děti "Ekopohádky" v DDM Déčko. A měsíc duben nám uzavřou (28.4.) populární "Čarodějnice" spojené se soutěžemi a opékáním špekáčků. Už teď se těšíme!

Březen 2017 v Pusinkách

28/2/2017

První jarní měsíc nás nevítá slunečným počasím a čas od času se ještě zima připomene. My ale v Pusinkách už budeme na příchod jara myslet a připravovat se. Jarní písníčky, básničky, říkadla i pohybové hry nás budou provázet celý měsíc. Budeme pozorovat i přírodu, co se v ní děje, co dělají zvířata, rostliny a stromy. Skoro každý týden nás čeká nějaká akce. V prvním týdnu, konkrétně 09.03., se uskuteční ve školce loutková pohádka "O statečné Hildě". 23.03. navštíví školáci knihovnu a na konci měsíce budeme vítat jaro a vynášet Moranu.

Únor 2017 v Pusinkách

29/1/2017

V měsíci únoru si budeme povídat o životě zvířat a ptáků v zimě. V akci uvidíme dravce na školní zahradě 02.02. Budeme pokračovat v povídání o zimě, o sportech, o sněhu a sněhulácích. Budeme se učit zimní říkadla, písničky a vše budeme spojovat s pohybem (cvičením a tancem). Druhý týden měsíce února bude karnevalový s tématem Čas (16.02.). Jarní prázdniny budou v termínu 20.02. - 24.02. Na konci měsíce přejdeme ze zimních témat na poznávání lidského těla a smyslů - vše s tématem Zdraví.

Leden 2017 v Pusinkách

2/1/2017

Vítáme vás v roce 2017. Přejeme vám hodně zdraví, štěstí a pohody. Příchod tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří obdarovali narozeného Ježíška, si připomeneme písní „Tři králové.“ Chceme s dětmi poznávat charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu, ledu, změny v počasí. Budeme si povídat, jak přežívají zimu ptáci a lesní zvířata, budeme poznávat jejich stopy, jak se o ně staráme, jak jim pomáháme apod. Vzhledem k návštěvám obory budeme potřebovat chleba a jablka. Chceme také sportovat. Povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých.

Prosinec 2016 v Pusinkách

12/12/2016

Budeme pokračovat v připomínání dalších tradic a svátků. 5.12. k nám přijde Mikuláš s čerty a možná nám donese nějakou mňamku. 15.12. proběhne vánoční besídka pro rodiče, kde děti ukáží, co už se naučily a jak jsou šikovné. Celý měsíc budeme nacvičovat básničky, písničky a tanečky s vánoční tematikou. Duchem adventu a příchodem vánoc bude prodchnuta veškerá naše činnost. Navštívíme i různé vánoční výstavy. Vyvrcholením měsíce bude očekávání příchodu Ježíška do třídy - 19.12.

Listopad 2016 v Pusinkách

30/10/2016

V listopadu si připomínáme mnoho svátků a tradic. První týden bude ve znamení Památky zesnulých (neboli Dušičky, v anglosaském světě Halloween), další týden si budeme vyprávět o zvycích a tradicích příchodu sv. Martina. Celý měsíc budeme pozorovat, jak listopad mění barvu listí, připravovat se se zvířátky na příchod zimy a budeme pouštět draky. 08.11. proběhne ve školce loutkové divadelní představení pana Bílka s názvem Sůl nad zlato. Od 15.11. budou školáci chodit plavat a 24.11. nás čeká vánoční focení.

Říjen 2016 v Pusinkách

20/9/2016

5.10. budeme mít ve školce "MOBILNÍ PLANETÁRIUM". Od pondělí 10.10. do 14.10. bude opět oblíbený "Bramborový týden". Proto v den opékání brambor (bude upřesněn dle počasí) dejte dětem do školky dvě umyté brambory ( jednu zabalenou do alobalu) velké asi jako dětská pěst. Větší se v popelu nepropeč

[...] Číst více

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Kontaktní informace

ADRESA
Mateřská škola,
Náchod,
Komenského 301
IČO: 70996431

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alena Dušánková
Tel: 491 420 301
E-mail: info@mskomenskeho.cz

Získaný grant

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

investice do rozvoje vzdělávání - logo