O školce

Naše škola zahájila provoz v roce 1949 jako jedna z prvních mateřských škol v Náchodě. Škola se skládá ze staré budovy a novější přístavby. Objekt je situován z přední části do rušné ulice nedaleko centra města. Zadní část zařízení se rozprostírá do školní zahrady s bohatou zelení.

Od roku 1992 slouží oba trakty zařízení pro účely pětitřídní mateřské školy (113 dětí), která prošla mnohými rekonstrukcemi. V roce 2004 byla prováděna jako první rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny. Rok 2005 byl ve znamení výměny oken a o 12 měsíců později se rekonstruovala střecha, proběhlo zateplování jedné z budov, která také dostala novou fasádu. Vše bylo zakončeno oplechováním parapetů a říms.

K budovám školy patří rozlehlá, terasovitě členěná zahrada s hustými porosty rozmanitých dřevin, které poskytují stín v období horkých letních dnů a zákoutí pro dětskou hru a relaxaci. Na zahradě se nachází altán, pískoviště, asfaltové hřiště, hrací dřevěné prvky, skluzavky, pružinová houpadla. Zahradu zkrášluje přírodní jezírko s vodními rostlinami a rybičkami, které slouží pro odpočinek a vzdělávání. V letních měsících je k dispozici  mlhoviště, které s oblibou využívají všichni, kteří se nacházejí na zahradě. V zimě poskytuje zahrada díky své členitosti prostor pro sněhové radovánky a zimní sporty.

Při rekonstrukci silnice v Komenského ulici byla na žádost naší MŠ zřízena parkovací místa pro zákonné zástupce s dětmi a současně vytvořen bezpečný přechod pro chodce. Na rok 2016 je plánovaná rekonstrukce starší části budovy MŠ.

Věcné podmínky

Každá třída mateřské školy se vyznačuje svou barevnou laděností, velikostí, variabilností hracích a pracovních center. Uspořádání vzhledu třídy si děti vytvářejí samy za pomoci svých učitelek. Tím si formují kladný vztah k prostředí, ve kterém obvykle tráví většinu dne.

Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou, rozmanitým množstvím hraček a pomůcek, které odpovídají počtu a věku dětí. Počátkem června 2015 odborná firma nainstalovala bezdrátové připojení k internetu v obou budovách MŠ.

V naší mateřské škole jsou nově moderně zrekonstruována hygienická zařízení pro děti ve všech třídách - odpovídají hygienickým předpisům. Snahou vedení naší mateřské školy je průběžná modernizace každé třídy a vylepšování prostředí celé mateřské školy, včetně zahrady. Na vzhledu naší mateřské školy se podílejí svými výtvory také děti se svými učitelkami.

Psychosociální podmínky

Sociální klima je utvářeno na základě respektu, důvěry, úcty, empatie všech lidí v mateřské škole. Komunikace s dětmi se řídí zásadami zdravé mateřské školy.

V naší škole, díky stálému týmu pracovníků, jsou vžity již určité způsoby komunikace a kooperace, které jsou založené na partnerských vztazích a nedovolují nezdravou soutěživost. Naopak vedou ke spolupráci, vzájemnému vstřícnému jednání. Toto pozitivní sociální klima mezi dospělými připravuje podmínky pro možnost nápodoby chování našim dětem. Zafixované vzorce partnerských vztahů pak budou děti uplatňovat během svého dalšího života.

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Kontaktní informace

ADRESA
Mateřská škola,
Náchod,
Komenského 301
IČO: 70996431

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alena Dušánková
Tel: 491 420 301
E-mail: info@mskomenskeho.cz

Získaný grant

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

investice do rozvoje vzdělávání - logo