Kačenky

Tuto třídu navštěvují předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové,  předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky: Mgr. Alena Dušánková, Lada Poláková

Nástěnka třídy

Květen 2018

2/5/2018

V květnu nás čeká hodně akcí. 3.5. jdeme s předškoláky na koncert do ZUŠ. 10.5. oslavíme s maminkami jejich svátek- Den matek- pásmem, začínáme v 15.oo. 15.5. pro nás připravila ZŠ Komenského akci "Pojďte s námi za zvířátky". 16.5. se budeme fotit na třídní foto. Dejte dětem slavnostnější oblečen

[...] Číst více

Duben 2018

2/4/2018

Dubnové  sluníčko už začíná pěkně hřát, vytahuje květinky ze země a my je budeme pozorovat, pojmenovávat. Rodí se mláďata, i ty se budeme učit poznávat. Duben je měsíc bezpečnosti, navštívíme záchranou službu, budeme se učit znát dopravní značky a umět se chovat v dopravním ruchu. Na konci měsíce

[...] Číst více

Březen 2018

28/2/2018

Všichni už se těšíme na teplé sluníčko a jaro. Ale ještě si stihneme popovídat o našem těle, vnitřních orgánech, nemocech a co dělat, abychom zůstali zdraví. Na konci měsíce 27.3. Vás zveme na "velikonoční aranžování" a to už bude jaro.

[...] Číst více

Únor 2018

1/2/2018

Na začátku měsíce si budeme povídat o ptácích, sypat jim do krmítka a pozorovat jejich chování v přírodě. Budeme se těšit na karnevalové dovádění v polovině měsíce a pak budeme žít zimní olympiádou. Snad bude dostatek sněhu i u nás, abychom si různé sporty vyzkoušeli. Nezapomeneme ani na písničky

[...] Číst více

Leden 2018

1/1/2018

Vítáme Vás v novém roce 2018. Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z dětí. V prvním týdnu si budeme vyprávět o Vánocích, co kdo dostal za dárečky a přivítáme Tři krále. Snad počasí bude přát zimním sportům a užijeme si "lopatování" v blízkém okolí MŠ. Budeme si povídat o správném oblékání k růz

[...] Číst více

Adventní rozjímání

3/12/2017

Začal nejkrásnější měsíc v roce. Těšíme se na Ježíška, zpíváme koledy, nacvičujeme pásmo na vánoční besídku pro rodiče, která se koná 13.12. v 15.00 hod, ale před tím ještě příjde Mikuláš a anděl s čertem 5.12. v dopoledních hodinách. 18.12. dopoledne budeme mít nadílku na třídách a potom si zazpíváme koledy všichni ve vestibulu MŠ. Také nezapomínáme na sypání ptáčkům do krmítek. Krásné a klidné Vánoce  přejí p. uč. z Kačenek.

Listopad v přírodě

31/10/2017

Na procházkách přírodou budeme pozorovat změny, které přináší listopad. Budeme si říkat, jak se připravují volně žijící zvířata a ptáci na zimu a jak jim můžeme pomáhat. Budeme se připravovat na adventní měsíc, vymýšlet a vyrábět přáníčka a dárečky. 14.11. v úterý v 7.30 začíná pro předškoláky př

[...] Číst více

Říjen

1/10/2017

Podzim je tady a my budeme využívat jeho krás a darů. Budeme sbírat barevné listy a z nich pak tvořit výrobky a výzdobu. Plody stromů (žaludy, kaštany) sbíráme pro lesní zvěř. Budeme třídit ovoce a zeleninu a povídat si o důležitosti pro správnou výživu. Při vhodném počasí dojde i na pouštění draka. V týdnu od 9. do 13.10. máme v MŠ "Bramborový týden". Chodíme na vycházky a potřebujeme vhodné oblečení.

Září - začíná nový školní rok

1/9/2017

Vítáme Vás v novém šk. roce ve třídě Kačenky. Na začátku měsíce se budeme seznamovat s novými kamarády, budeme si vytvářet třídní pravidla chování, osvojovat pravidla hygieny a pod. Čekají na nás vycházky do blízkého a vzdálenějšího okolí MŠ a pozorování, jak se mění příroda na podzim. Budeme si povídat o ovoci, zelenině, houbách. Na spolupráci s dětmi i Vámi rodiči se těší p. uč. Alenka a Lada.

ČERVEN

31/5/2017

Blíží se prázdniny a s nimi i cestování. 1.června pojedeme na kratičký výlet vlakem, potom budeme pozorovat dopravní ruch i různé dopravní prostředky na silnici, ve vzduchu, na vodě, na kolejích. Budeme také cestovat do dalekých krajů "prstem po mapě". A hlavně si budeme užívat delších vycházek d

[...] Číst více

Květen

23/4/2017

Květen zahájíme svátkem maminek, kde budeme prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem, k našemu městu a k živé i neživé přírodě. Všimneme si kvetoucí přírody, rodících se mláďat, života hmyzu. Každodenně si budeme všímat krásy probuzené přírody, pokud to bude možné, přeneseme či

[...] Číst více

Duben

2/4/2017

V dubnu budeme sledovat změny, jak v počasí, tak v přírodě. Celá příroda se otvírá. Rodí se mláďata savců, probouzí se -včely, vosy apod. První akcí v dubnu je Velikonoční tvoření/ 4.4. ve třídě/ společně s rodiči a s dětmi si připomeneme tradice a zvyky. Předškoláky čeká zápis do školy. Také nes

[...] Číst více

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Kontaktní informace

ADRESA
Mateřská škola,
Náchod,
Komenského 301
IČO: 70996431

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alena Dušánková
Tel: 491 420 301
E-mail: info@mskomenskeho.cz

Získaný grant

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

investice do rozvoje vzdělávání - logo