Kačenky

Tuto třídu navštěvují předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové,  předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky: Mgr. Alena Dušánková, Lada Poláková

Nástěnka třídy

Listopad v přírodě

31/10/2017

Na procházkách přírodou budeme pozorovat změny, které přináší listopad. Budeme si říkat, jak se připravují volně žijící zvířata a ptáci na zimu a jak jim můžeme pomáhat. Budeme se připravovat na adventní měsíc, vymýšlet a vyrábět přáníčka a dárečky. 14.11. v úterý v 7.30 začíná pro předškoláky předplavecký výcvik. Děti potřebují pouze PLAVKY (ne šortky nebo trenky), větší ručník a tekuté mýdlo. Holčičkám prosíme učesat culíky a sundat šperky. Vhodné oblečení usnadní dětem samostatné převlékání.

Říjen

1/10/2017

Podzim je tady a my budeme využívat jeho krás a darů. Budeme sbírat barevné listy a z nich pak tvořit výrobky a výzdobu. Plody stromů (žaludy, kaštany) sbíráme pro lesní zvěř. Budeme třídit ovoce a zeleninu a povídat si o důležitosti pro správnou výživu. Při vhodném počasí dojde i na pouštění draka. V týdnu od 9. do 13.10. máme v MŠ "Bramborový týden". Chodíme na vycházky a potřebujeme vhodné oblečení.

Září - začíná nový školní rok

1/9/2017

Vítáme Vás v novém šk. roce ve třídě Kačenky. Na začátku měsíce se budeme seznamovat s novými kamarády, budeme si vytvářet třídní pravidla chování, osvojovat pravidla hygieny a pod. Čekají na nás vycházky do blízkého a vzdálenějšího okolí MŠ a pozorování, jak se mění příroda na podzim. Budeme si povídat o ovoci, zelenině, houbách. Na spolupráci s dětmi i Vámi rodiči se těší p. uč. Alenka a Lada.

ČERVEN

31/5/2017

Blíží se prázdniny a s nimi i cestování. 1.června pojedeme na kratičký výlet vlakem, potom budeme pozorovat dopravní ruch i různé dopravní prostředky na silnici, ve vzduchu, na vodě, na kolejích. Budeme také cestovat do dalekých krajů "prstem po mapě". A hlavně si budeme užívat delších vycházek do blízkého i vzdálenějšího okolí, pozorovat letní přírodu, počasí a užívat si sluníčka. Na konci měsíce se rozloučíme s předškoláky přehlídkou školních tašek.

Květen

23/4/2017

Květen zahájíme svátkem maminek, kde budeme prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem, k našemu městu a k živé i neživé přírodě. Všimneme si kvetoucí přírody, rodících se mláďat, života hmyzu. Každodenně si budeme všímat krásy probuzené přírody, pokud to bude možné, přeneseme či

[...] Číst více

Duben

2/4/2017

V dubnu budeme sledovat změny, jak v počasí, tak v přírodě. Celá příroda se otvírá. Rodí se mláďata savců, probouzí se -včely, vosy apod. První akcí v dubnu je Velikonoční tvoření/ 4.4. ve třídě/ společně s rodiči a s dětmi si připomeneme tradice a zvyky. Předškoláky čeká zápis do školy. Také nes

[...] Číst více

Březen na zahrádce

2/3/2017

Konečně začíná hřát sluníčko a vytahuje ze země první jarní květinky. Na vycházkách pozorujeme, co se všechno v přírodě děje. Zpíváme o jaru, o květinách, o zvířátkách. Ve třídě si ještě budeme vyprávět o našem těle, vnitřních orgánech a smyslech. A protože březen je také měsíc knihy, budeme si knížky prohlížet, číst v nich, naučíme se k nim správně chovat a tím rozvíjet krásný vztah na celý život. Ve čtvrtek 9.3. je v MŠ pohádka "O statečné Hildě a pyšném Hakonovi". Vybíráme 28.-Kč.

Únor

31/1/2017

První týden v únoru si ještě budeme užívat sněhu, zimních radovánek, pozorování přírody. Malujeme sněhuláky, učíme se vystřihovat vločky a taky správně používat pracovní náčiní. Pečlivě překládáme papír a vyrábíme ze skládanek různé obrázky. Další týden se budeme věnovat ptáčkům, kteří stále potřebují naši pomoc. Učíme se básničky a zpíváme o zimě. V polovině měsíce nás čeká karneval a po jarních prázdninách se začneme zajímat o své tělo - části těla, smysly, vnitřní orgány, nemoce a péči o zdraví.

Leden 2017

1/1/2017

Vítáme Vás v novém roce 2017. Přejeme Vám hodně zdraví, spokojenosti a radosti s Vašich dětí. V lednu si nejprve budeme povídat o prožitých Vánocích, přivítáme v MŠ Tři krále a doufáme, že si letos užijeme trochu sněhu a hrátek s ním a na něm. Nesmíme zapomenout na naše malé opeřence a dávat semena do krmítek, půjdeme se podívat na daňky do obory na zámek a taky na kačeny k řece.  Můžete stále nosit suché pečivo a trochu slunečnice. V případě, že napadne sníh, dejte dětem do MŠ podesanou plastovou "lopatu" a vhodné oblečení. Těšíme se na všechno, co nás v lednu čeká.

Adventní rozjímání

3/12/2016

Konečně jsme se dočkali. Začal nejkrásnější měsíc a my si ho chceme užít. V pondělí 5.12. přivítáme Svatého Mikuláše s anděly a čerty,  15.12. v 15.00 máme pro rodiče připravenou vánoční besídku. Poslední týden přijde Ježíšek i k nám do MŠ a snad přinese nějaké překvapení pro všechny děti. Mezi tím si budeme povídat o Vánocích, tradicích, zvycích. Budeme si povídat i o tom, jak by se k sobě lidé měli chovat nejenom o Adventu, jak by měli pomáhat i zvířátkům. Budeme si zdobit třídu a těšit se na nadílku. Přejeme Vám krásné Vánoce.

Listopadové usínání přírody

30/10/2016

Na začátku měsíce si vysvětlíme rozdíl mezi svátkem Halloween a českým svátkem Dušiček. 8.11. přijede p. Bílek s pohádkou "Sůl nad zlato". V úterý 15.11. začíná pro předškoláčky předplavecký výcvik. Kačenky odcházejí z MŠ v 7.00, proto je nutný příchod do MŠ nejdéle v 6.55. S sebou dejte do batůžku igelitový sáček, plavky a osušku nebo větší ručník. Holčičkám dejte vlasy do culíků a šperky prosím nechte doma. Celý měsíc si budeme povídat o nastávajících změnách  a o přípravách přírody na zimu.

Říjnové barvičky

30/9/2016

V říjnu si budeme povídat o sklizni ovoce a zeleniny, na vycházkách pozorovat práci na zahradách, barvící se listí a sbírat žaludy a kaštany pro lesní zvířata. Proženeme draka na Homolce a taky si nějakého vyrobíme pro radost. První týden nás v MŠ navštíví "Mobilní planetárium", druhý týden měsíc

[...] Číst více

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Kontaktní informace

ADRESA
Mateřská škola,
Náchod,
Komenského 301
IČO: 70996431

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alena Dušánková
Tel: 491 420 301
E-mail: info@mskomenskeho.cz

Získaný grant

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

investice do rozvoje vzdělávání - logo