Kačenky

Tuto třídu navštěvují předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové,  předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky: Mgr. Alena Dušánková, Lada Poláková, školní asistent Eva Hejková

 

Nástěnka třídy

Leden 2019

30/12/2018

Přejeme Vám v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a radosti z dětiček. Na začátku měsíce si budeme povídat o tom, co přinesl dětem Ježíšek, o Třech králích, o zvířátkách, jak prožívají zimu a pokud napadne sníh, budeme si užívat zimní radovánky se vším všudy. Pokud bude sníh, dejte dětem "lopat

[...] Číst více

Prosinec 2018

2/12/2018

Začíná nejkrásnější měsíc a my si ho užijeme. 6.12. k nám do MŠ příjde Mikuláš s andílky a čerty a možná přinese i nadílku. 12.12. půjdeme s předškoláčky na kocert ZUŠ do Beránku, vybíráme 50,-Kč. 13.12. odpoledne přivítáme rodiče na "Adventní aranžování". Těšíme se na příjemné odpoledne plné poh

[...] Číst více

Listopad 2018

31/10/2018

Na začátku měsíce si připomeneme svátek "Dušiček", další týden budeme vyhlížet sv. Martina a pomalu se připravovat na Advent. Na vycházkách pozorujeme přírodu, změny počasí. Povídáme si o volně žijících zvířátkách, jak se ona připravují na zimu a jak jim můžeme my pomáhat. 13.11. v úterý ráno v 7

[...] Číst více

Říjen 2018

2/10/2018

Na začátku měsíce k nám do MŠ přijede odborník na besedu o dravcích a vezme s sebou spoustu svěřenců. Pro děti to je vždy velký zážitek. V říjnu si povídáme o ovoci a zelenině a jako každý rok je od 8.10. "Bramborový týden". Dejte prosím dětem do MŠ dva MENŠÍ brambory (jako dětská pěst), z toho j

[...] Číst více

Září - začínáme

2/9/2018

Začíná nový školní rok a my jsme plní očekávání, těšení na nové kamarády, nové zážitky, nové hry. Budeme se poznávat, osvojovat pravidla chování, rozvíjet sebeobsluhu a hygienu. S novými kamarády budeme poznávat okolí MŠ, pozorovat přírodu. Na spolupráci s Vámi se těší paní učitelky Alena a Lada.

Červen 2018

31/5/2018

Je před námi krásný měsíc. Léto je v plném proudu a my si ho užijeme. Hned zítra 1.6. oslavíme MDD výletem vlakem za zastávky Staré Město do zastávky Běloves, navštívíme zvířátka v oboře u Bonáta a pěšky půjdeme Montací k MŠ. 12.6. jdeme na pohádku na Kramolnu, kterou pro nás připravily tradičně

[...] Číst více

Květen 2018

2/5/2018

V květnu nás čeká hodně akcí. 3.5. jdeme s předškoláky na koncert do ZUŠ. 10.5. oslavíme s maminkami jejich svátek- Den matek- pásmem, začínáme v 15.oo. 15.5. pro nás připravila ZŠ Komenského akci "Pojďte s námi za zvířátky". 16.5. se budeme fotit na třídní foto. Dejte dětem slavnostnější oblečen

[...] Číst více

Duben 2018

2/4/2018

Dubnové  sluníčko už začíná pěkně hřát, vytahuje květinky ze země a my je budeme pozorovat, pojmenovávat. Rodí se mláďata, i ty se budeme učit poznávat. Duben je měsíc bezpečnosti, navštívíme záchranou službu, budeme se učit znát dopravní značky a umět se chovat v dopravním ruchu. Na konci měsíce

[...] Číst více

Březen 2018

28/2/2018

Všichni už se těšíme na teplé sluníčko a jaro. Ale ještě si stihneme popovídat o našem těle, vnitřních orgánech, nemocech a co dělat, abychom zůstali zdraví. Na konci měsíce 27.3. Vás zveme na "velikonoční aranžování" a to už bude jaro.

[...] Číst více

Únor 2018

1/2/2018

Na začátku měsíce si budeme povídat o ptácích, sypat jim do krmítka a pozorovat jejich chování v přírodě. Budeme se těšit na karnevalové dovádění v polovině měsíce a pak budeme žít zimní olympiádou. Snad bude dostatek sněhu i u nás, abychom si různé sporty vyzkoušeli. Nezapomeneme ani na písničky

[...] Číst více

Leden 2018

1/1/2018

Vítáme Vás v novém roce 2018. Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z dětí. V prvním týdnu si budeme vyprávět o Vánocích, co kdo dostal za dárečky a přivítáme Tři krále. Snad počasí bude přát zimním sportům a užijeme si "lopatování" v blízkém okolí MŠ. Budeme si povídat o správném oblékání k růz

[...] Číst více

Adventní rozjímání

3/12/2017

Začal nejkrásnější měsíc v roce. Těšíme se na Ježíška, zpíváme koledy, nacvičujeme pásmo na vánoční besídku pro rodiče, která se koná 13.12. v 15.00 hod, ale před tím ještě příjde Mikuláš a anděl s čertem 5.12. v dopoledních hodinách. 18.12. dopoledne budeme mít nadílku na třídách a potom si zazpíváme koledy všichni ve vestibulu MŠ. Také nezapomínáme na sypání ptáčkům do krmítek. Krásné a klidné Vánoce  přejí p. uč. z Kačenek.

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Kontaktní informace

ADRESA
Mateřská škola,
Náchod,
Komenského 301
IČO: 70996431

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alena Dušánková
Tel: 491 420 301
E-mail: info@mskomenskeho.cz

Získaný grant

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

investice do rozvoje vzdělávání - logo