Kačenky

Tuto třídu navštěvují předškolní děti, které se připravují na vzdělávání v ZŠ. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti rozumové,  předmatematické, hudební, výtvarné i pracovní, pohybové a také jazykové. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost a podporujeme v dětech dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a číselným představám.

Učitelky: Mgr. Alena Dušánková, Lada Poláková

Nástěnka třídy

Leden 2018

1/1/2018

Vítáme Vás v novém roce 2018. Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti z dětí. V prvním týdnu si budeme vyprávět o Vánocích, co kdo dostal za dárečky a přivítáme Tři krále. Snad počasí bude přát zimním sportům a užijeme si "lopatování" v blízkém okolí MŠ. Budeme si povídat o správném oblékání k růz

[...] Číst více

Adventní rozjímání

3/12/2017

Začal nejkrásnější měsíc v roce. Těšíme se na Ježíška, zpíváme koledy, nacvičujeme pásmo na vánoční besídku pro rodiče, která se koná 13.12. v 15.00 hod, ale před tím ještě příjde Mikuláš a anděl s čertem 5.12. v dopoledních hodinách. 18.12. dopoledne budeme mít nadílku na třídách a potom si zazpíváme koledy všichni ve vestibulu MŠ. Také nezapomínáme na sypání ptáčkům do krmítek. Krásné a klidné Vánoce  přejí p. uč. z Kačenek.

Listopad v přírodě

31/10/2017

Na procházkách přírodou budeme pozorovat změny, které přináší listopad. Budeme si říkat, jak se připravují volně žijící zvířata a ptáci na zimu a jak jim můžeme pomáhat. Budeme se připravovat na adventní měsíc, vymýšlet a vyrábět přáníčka a dárečky. 14.11. v úterý v 7.30 začíná pro předškoláky př

[...] Číst více

Říjen

1/10/2017

Podzim je tady a my budeme využívat jeho krás a darů. Budeme sbírat barevné listy a z nich pak tvořit výrobky a výzdobu. Plody stromů (žaludy, kaštany) sbíráme pro lesní zvěř. Budeme třídit ovoce a zeleninu a povídat si o důležitosti pro správnou výživu. Při vhodném počasí dojde i na pouštění draka. V týdnu od 9. do 13.10. máme v MŠ "Bramborový týden". Chodíme na vycházky a potřebujeme vhodné oblečení.

Září - začíná nový školní rok

1/9/2017

Vítáme Vás v novém šk. roce ve třídě Kačenky. Na začátku měsíce se budeme seznamovat s novými kamarády, budeme si vytvářet třídní pravidla chování, osvojovat pravidla hygieny a pod. Čekají na nás vycházky do blízkého a vzdálenějšího okolí MŠ a pozorování, jak se mění příroda na podzim. Budeme si povídat o ovoci, zelenině, houbách. Na spolupráci s dětmi i Vámi rodiči se těší p. uč. Alenka a Lada.

ČERVEN

31/5/2017

Blíží se prázdniny a s nimi i cestování. 1.června pojedeme na kratičký výlet vlakem, potom budeme pozorovat dopravní ruch i různé dopravní prostředky na silnici, ve vzduchu, na vodě, na kolejích. Budeme také cestovat do dalekých krajů "prstem po mapě". A hlavně si budeme užívat delších vycházek d

[...] Číst více

Květen

23/4/2017

Květen zahájíme svátkem maminek, kde budeme prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem, k našemu městu a k živé i neživé přírodě. Všimneme si kvetoucí přírody, rodících se mláďat, života hmyzu. Každodenně si budeme všímat krásy probuzené přírody, pokud to bude možné, přeneseme či

[...] Číst více

Duben

2/4/2017

V dubnu budeme sledovat změny, jak v počasí, tak v přírodě. Celá příroda se otvírá. Rodí se mláďata savců, probouzí se -včely, vosy apod. První akcí v dubnu je Velikonoční tvoření/ 4.4. ve třídě/ společně s rodiči a s dětmi si připomeneme tradice a zvyky. Předškoláky čeká zápis do školy. Také nes

[...] Číst více

Březen na zahrádce

2/3/2017

Konečně začíná hřát sluníčko a vytahuje ze země první jarní květinky. Na vycházkách pozorujeme, co se všechno v přírodě děje. Zpíváme o jaru, o květinách, o zvířátkách. Ve třídě si ještě budeme vyprávět o našem těle, vnitřních orgánech a smyslech. A protože březen je také měsíc knihy, budeme si k

[...] Číst více

Únor

31/1/2017

První týden v únoru si ještě budeme užívat sněhu, zimních radovánek, pozorování přírody. Malujeme sněhuláky, učíme se vystřihovat vločky a taky správně používat pracovní náčiní. Pečlivě překládáme papír a vyrábíme ze skládanek různé obrázky. Další týden se budeme věnovat ptáčkům, kteří stále potř

[...] Číst více

Leden 2017

1/1/2017

Vítáme Vás v novém roce 2017. Přejeme Vám hodně zdraví, spokojenosti a radosti s Vašich dětí. V lednu si nejprve budeme povídat o prožitých Vánocích, přivítáme v MŠ Tři krále a doufáme, že si letos užijeme trochu sněhu a hrátek s ním a na něm. Nesmíme zapomenout na naše malé opeřence a dávat seme

[...] Číst více

Listopadové usínání přírody

30/10/2016

Na začátku měsíce si vysvětlíme rozdíl mezi svátkem Halloween a českým svátkem Dušiček. 8.11. přijede p. Bílek s pohádkou "Sůl nad zlato". V úterý 15.11. začíná pro předškoláčky předplavecký výcvik. Kačenky odcházejí z MŠ v 7.00, proto je nutný příchod do MŠ nejdéle v 6.55. S sebou dejte do batůž

[...] Číst více

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Kontaktní informace

ADRESA
Mateřská škola,
Náchod,
Komenského 301
IČO: 70996431

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alena Dušánková
Tel: 491 420 301
E-mail: info@mskomenskeho.cz

Získaný grant

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

investice do rozvoje vzdělávání - logo