Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti - hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky: Iveta Černá, Lenka Palečková

Nástěnka třídy

Leden

2/1/2018

Leden zahájíme prohlížením nových hraček od Ježíška , které si děti přinesou z domu. Také náš navštíví Tři králové, budeme zpívat i vyprávět. Zaměříme se na zimní počasí, jak se správně oblékat, jak pomáhat zvířátkům i ptáčkům v přírodě. Pokud nachumelí budeme si užívat zimních sportů. 

[...] Číst více

Hračkový den

2/1/2018

0d středy 3.1.do pátku 5.1.2018 si děti mohou do školky přinést hračku od Ježíška a ukázat ji svým kamarádům. 

Nový rok 2018

2/1/2018

Vítáme rodiče i děti v roce 2018 a přejeme jim hodně úspěchů, štěstí a hlavně zdraví. Lenička a Ivetka

Poděkování

2/1/2018

Děkujeme rodičům, že myslí na děti a sbírají a přinášejí do MŠ různý materiál nebo z domu nevyužité pomůcky i hračky pro děti. Děkujeme

[...] Číst více

Prosinec, vánoční čas

3/12/2017

Zaměříme se na historii vánoc- na vánoční tradice a zvyky, poznávání vánočních vůní, vánoční čas - Advent.  Děti získají také poznatky o zimním počasí, o časových pojmech-( adventní kalendář) a také budeme podporovat citové vztahy k rodině. Zapojíme děti do výzdoby třídy, výroby přáníček, dárečků

[...] Číst více

Listopad lísteček spad

30/10/2017

Zaměříme se na charakteristiku podzimního počasí, povídání si o správném oblékání vzhledem k počasí, jak se přichystat na zimní období, učit se vnímat přírodu a sledovat přenádherné barvy podzimu. Seznámit děti blíže s ptactvem, které na zimu odlétají, se zvířaty, které v lese žijí a hovořit o to

[...] Číst více

Poděkování

9/10/2017

Děkujeme rodičům Vobornikovým za čtvrtky a barevné papíry. Pani učitelky a děti.

V říjnu déšť pleská po střeše

8/10/2017

Pokračování v pozorování změn v přírodě, které přináší podzim. Rozšiřovat poznatky o zelenině /sklizeň zeleniny- uchování, zpracování, úprava, příprava zahrady na zimu/, znát význam zeleniny pro zdraví lidí, co se pěstuje a sklízí na poli, v zahradě, znát technické přístroje, které napomáhají zem

[...] Číst více

Podzime vítáme Tě...

2/9/2017

Během září si vytvoříme pravidla vzájemných vztahů, komunikace, chování/ve třídě, v budově, během pobytu venku…/, kterými se budeme řídit každý den v MŠ. Vysvětlíme si práva ve vztahu k druhému, práva ve skupině a budeme se je učit respektovat. Také se zaměříme na pravidla bezpečného chování na š

[...] Číst více

Poděkování

17/7/2017

Děkujeme všem rodičům za pěknou školní spolupráci, za pěkné závěrečné rozloučení a přejeme beztarostné slunné prázdniny a šťastné shledání v září 2017. Fotečky za školní rok 2016/2017 najdete v galerii MŠ. Učitelky Lenička a Ivetka

Výlet

13/6/2017

Ve středu 14.6.jedou děti dopoledne na výlet. Prosíme rodiče, aby dali dětem sportovní oblečení, pevnou obuv a přivedli děti do 8,00 hodin. Nic sebou nepotřebují, vše berou učitelky. 

Červen

11/6/2017

Poslední měsíc se zaměříme na dopravní prostředky a cestování s ním spojené. O prázninách budou děti určitě cestovat, tak aby věděly, jak a co si mají sbalit, co je důležité, kde hrozí jaká nebezpečí apod. Pokud nám bude počasí přát, budeme se snažit být hodně v přírodě a podnikat výlety.

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Kontaktní informace

ADRESA
Mateřská škola,
Náchod,
Komenského 301
IČO: 70996431

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alena Dušánková
Tel: 491 420 301
E-mail: info@mskomenskeho.cz

Získaný grant

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

investice do rozvoje vzdělávání - logo