Berušky

Naši třídu navštěvují mladší děti. Během celého roku připravujeme i hrajeme divadelní představení pro všechny třídy ze školky. Dopoledne hravou formou rozvíjíme vzdělávací činnosti - hudební, pracovní i výtvarné, pohybové, předmatematické a nezapomínáme na dostatečně dlouhý pobyt venku s poznáváním přírody.

Učitelky: Iveta Černá, Lenka Palečková

Nástěnka třídy

Podzime vítáme Tě...

2/9/2017

Během září si ytvoříme pravidla vzájemných vztahů, komunikace, chování/ve třídě, v budově, během pobytu venku…/, kterými se budeme řídit každý den v MŠ. Vysvětlíme si práva ve vztahu k druhému, práva ve skupině a budeme se je učit respektovat. Také se zaměříme na pravidla bezpečného chování na šk

[...] Číst více

Poděkování

17/7/2017

Děkujeme všem rodičům za pěknou školní spolupráci, za pěkné závěrečné rozloučení a přejeme beztarostné slunné prázdniny a šťastné shledání v září 2017. Fotečky za školní rok 2016/2017 najdete v galerii MŠ. Učitelky Lenička a Ivetka

Výlet

13/6/2017

Ve středu 14.6.jedou děti dopoledne na výlet. Prosíme rodiče, aby dali dětem sportovní oblečení, pevnou obuv a přivedli děti do 8,00 hodin. Nic sebou nepotřebují, vše berou učitelky. 

Červen

11/6/2017

Poslední měsíc se zaměříme na dopravní prostředky a cestování s ním spojené. O prázninách budou děti určitě cestovat, tak aby věděly, jak a co si mají sbalit, co je důležité, kde hrozí jaká nebezpečí apod. Pokud nám bude počasí přát, budeme se snažit být hodně v přírodě a podnikat výlety.

Poděkování

7/5/2017

Děkujeme pí. Součkové, pí.Lapšanské, pí.Kulíčkové za přinesení hraček a výtvarného nebo výukového materíálu pro děti. Moc si toho vážíme a děkujeme. Učitelky

Květen

7/5/2017

S využitím svátku maminek budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem, k našemu městu a k živé i neživé přírodě. Všimneme si kvetoucí přírody, rodících se mláďat, života hmyzu. Každodenně si budeme všímat krásy probuzené přírody, pokud to bude možné, přeneseme činnos

[...] Číst více

Duben

2/4/2017

Měsíc duben zahájíme Velikonočním tvořením s rodiči /4.4./ a připomeneme si tradice, zvyky - vše, co patří k Velikonocům. Také navštívíme záchranáře v Náchodě - měsíc bezpečnosti. Nezapomeneme na přírodu, protože se rodí mláďata, probouzí se hmyz, rostou další jarní květiny a to vše spojíme s dat

[...] Číst více

Březen

28/2/2017

Březen-první jarní měsíc. Příliš teplo sice ještě nebývá a občas se nám zima připomene mrazem, ale sem tam nám jaro pošle milý pozdrav- krásný den s modrou oblohou a my můžeme pozorovat proměnlivé počasí. Tento měsíc budeme ještě probírat lidské tělo spojené s jarním oblékáním, jak se vyvarovat j

[...] Číst více

Únor bílý

31/1/2017

V tomto měsíci si povíme něco o ptactvu a lesní zvěři v zimě, probereme další znaky zimy, rozšíříme si znalosti o lidském těle- umět části lidského těla pojmenovat, poznat jejich funkci, znát a pochopit význam smyslů, vést děti k péči o své zdraví a upozorňovat na význam osobní hygieny, ochrany p

[...] Číst více

Leden ledový

2/1/2017

Kouzlo pohádek, které nás provázelo během Vánoc přináší další motivaci k podněcování představivosti, fantazie, vyjadřování i řeči dítěte. Zahrajeme si  pohádku „O 12 měsíčkách“, která nastíní dětem 12 měsíců v roce, který měsíc vládne jako první, čím se od sebe liší a který vládne poslední. V posledním měsíci Ježíšek naděluje, a proto v souvislosti s pohádkami se zaměříme i na hračky, které děti našly pod stromečkem, který dárek je nejvíce potěšil, z čeho měly největší radost. Nesmíme opomenout charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu, ledu , změny v počasí, jak přežívají zimu ptáci a  lesní zvířata, zda poznáme jejich stopy, v čem se liší apod. Rozhovor o zimních sportech- jaké známe, které jsme již zkusili, proč sportujeme atd. Povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale je nutné zároveň dbát na bezpečnost svou i druhých. Také si připomeneme, jak  tři králové- Kašpar, Melichar a Baltazar, laskaví mudrci z Výhodu, obdarovali narozeného Ježíška a zpívali píseň-„Tři králové.“

Štěstí, zdravi...

22/12/2016

Krásné a ničím nerušené Vánoce, hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a bezproblémový vstup do NOVÉHO ROKU 2017 přejí učitelky Lenička a Ivetka.

Poděkování všem

22/12/2016

Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli dětem pod stromeček drobným dárečkem. Jsme rádi, že myslíte na ostatní děti v MŠ a přinášíte jakoukoliv drobnost, kterou již nepotřebujete. Děkují Lenička a Ivetka.

[...] Číst více

Včeličky

Berušky

Kačenky

Sluníčka

Pusinky

Kontaktní informace

ADRESA
Mateřská škola,
Náchod,
Komenského 301
IČO: 70996431

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Alena Dušánková
Tel: 491 420 301
E-mail: info@mskomenskeho.cz

Získaný grant

Město Náchod získalo grant na vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol pod názvem "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ".

investice do rozvoje vzdělávání - logo