Během měsíce června už se budeme přibližovat k prázdninám. Začneme dopravou,dopravnimi prostředky,kterymi  muzeme cestovat,vyletovat, zažívat dobrodružství.Ale také jak se chovat v dopravě,v dopravnich prostředcích a naopak v přírodě,k živým tvorům, dbát na bezpečnost.A budeme se společně tesit na prazdniny a společné vylety.Velky školní výlet celé MŠ se uskuteční 13.6.na zamek Potštejn a poté dle počasí i drobné do okolí školky.