Prvním dnem v červnu je Mezinárodní den dětí a já pevně doufám, že tento den si Vaši kluci nebo holčičky náramně užili. S dětmi jsme navštívili místní středisko volného času Déčko, kde se konala akce právě k MDD.

V následujících dnech budeme objevovat zákoutí našeho malebného města – budeme hodně chodit po výletech, poznávat hezká místa, pozorovat přírodu a další jiné zajímavosti.

Dne 7. 6. 2022 (úterý) s dětmi pojedeme na celodenní školní turistický výlet, veškeré informace jsou vyvěšeny na dveřích v šatně Kačenek.

Po celý měsíc si budeme povídat o pracovních profesích, dopravních prostředcích a o místech, která máme rádi a kam bychom se chtěli podívat.

Na konci června se rozloučíme s našimi předškoláky a budeme je oficiálně pasovat na školáky.

Paní učitelky z Kačenek Vám přejí mnoho sluníčkových dnů.