Příliš teplo sice ještě nebývá a občas se nám zima připomene ještě mrazem, ale sem tam nám jaro pošle milý pozdrav- krásný den s modrou oblohou a sluníčkem, které vytahuje svými paprsky ze země sněženky i bledule. Budeme pozorovat počasí a první jarní znaky. Prohloubíme si poznatky o základních podmínkách pro existenci života – o slunci a také budeme poznávat první jarní květiny. Rozloučíme se s paní zimou Morenou a přivítáme první jarní den. Měsíc březen ukončíme přípravou na nejvýznamnější svátky jara- Velikonoce.