Nadále budeme pokračovat v seznamování s hygienickými návyky, které je nutno dodržovat k ochraně našeho zdraví. Na vycházkách budeme pozorovat příchod jara a zaměříme se na rašení stromů a prvních jarních květin. 20.3. se v naší MŠ připravuje akce „Vynášení Moreny“, které se uskuteční na břehu náchodské řeky Metuje. Následně 24.3. půjdeme s předškoláky na návštěvu ZŠ Komenského. V průběhu března ještě zavítáme do městské knihovny.